Kategorie
Producenci
Regulamin

Regulamin sklepu

Właścicielem sklepu internetowego kubamodel.pl jest Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Pasik , ul. Wspólna 91a, 43-318 Bielsko-Biała zwany w dalszej części Regulaminu Sprzedającym.

Numer rachunku na który należy dokonywać przelewów za zamówione produkty:

81 1140 2004 0000 3402 7118 3064

FHU Mariusz Pasik

ul.Wspólna 91a

43-318 Bielsko-Biała

NIP 937-135-14-31

REGON 070867196


Zamówienia i dostawa

Wszystkie ceny są podane w polskich złotych i zwierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem sklepu internetowego, lub mailem sklep@kubamodel.pl, który jest czynny 24h przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia można również składać telefonicznie pod numer 0-506-242-070, od poniedziałku do piątku od godz. 9-17, a w soboty od 10-14.

 1. Zamówienia składane przez stronę sklepu, Sprzedający potwierdzi  w ciągu 48 godzin telefonicznie lub e-mailem. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować. W przypadku braku możliwości kontaktu z Kupującym zamówienie zostanie anulowane.
 2. W przypadku nieodebrania zamówionej przesyłki, Kupujący jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów związanych z wysyłką zamówienia.
 3. Sprzedający zastrzega sobie się prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
 4. Koszty wysyłki w zależności od wagi i rodzaju zamawianych produktów według stawek firmy kurierskiej
  O nadaniu przesyłki Kupujący jest informowany poprzez e-mail.
 5. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności towaru w magazynie oraz czasu dostarczenia przesyłki i wynosi on od 2 do 7 dni. W przypadku braku towaru (np z przyczyn losowych jak uszkodzenie, kradzież itp.) Kupujący zostanie bezzwłocznie poinformowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia lub wręcz odmową realizacji zamówienia.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niespodziewane braki towaru u dostawców (np. zakończenie produkcji, koniec sprzedaży na rynku polskim...)
 7. Formy płatności:
  • przelewem na konto przed dostawą towaru,
  • gotówką przy odbiorze towaru, za "zaliczeniem pocztowym". Sprzedający może odmówić tej formy płatności,
  • na towary sprowadzane na indywidualne zamówienia obowiązuje przedpłata w wysokości 50%-100% ceny,
  • sklep internetowy www.kubamodel.pl może udzielać dodatkowo specjalnych rabatów.
 8. Zamówienia o mniejszej wartości towarów niż 50 zł będą realizowane po uzgodnieniu warunków telefonicznie lub e-mailem.
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen i cech produktów. W tym przypadku Kupujący jest informowany o tym fakcie w momencie potwierdzenia zamówienia.

Gwarancje, reklamacje, zwroty

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Zwroty towarów przyjmowane są wyłącznie, gdy nie posiadają śladów używania oraz posiadają fabryczne nie uszkodzone opakowanie. O planowanym zwrocie należy poinformować telefonicznie lub mailem najszybciej jak to możliwe - jednak nie później niż 3 dni od otrzymania przesyłki. Do przesyłki należy dołączyć dokument sprzedaży.
 3. Jeżeli zamówienie było premiowane darmową przesyłką to zwracana wpłata zostanie pomniejszona o rzeczywiste koszty wysyłki.
 4. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem pocztowym.
 5. Po otrzymaniu towaru natychmiast jego wartość zostanie zwrócona wyłącznie przelewem na wskazane przez Kupującego konto bankowe.
 6. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki w chwili odbioru towaru. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi firmy spedycyjnej obecnemu przy dostawie i niezwłocznie zgłosić to w sklepie internetowym kubamodel.pl Podstawą reklamacji jest protokół reklamacyjny sporządzony przy osobach dostarczających przesyłkę.
 7. Za szkody powstałe na skutek nieprawidłowego zamontowania oraz/lub niewłaściwego użytkowania produktu. producenci i dystrybutorzy wyrobów modelarskich nie ponoszą odpowiedzialności
 8. Produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez 10 dni od daty zakupu. Gwarancja ta nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użyciem lub montażem. Ze względu na brak możliwości kontroli jak sprzedawane zestawy i podzespoły zostaną zmontowane i używane, Kupujący ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody podczas użytkowania modelu.
 9. W szczególnych przypadkach czas reklamacji może ulec wydłużeniu o 30 dni roboczych ( np. ekspertyzy u dostawcy z zagranicy).
 10. Koszty nieuzasadnionej reklamacji obciążają Kupującego. Do czasu ich pokrycia sklep internetowy może zatrzymać towar w swoim magazynie.
 11. Gwarancji nie podlegają:
  • modele samolotów, baterie, akumulatory oraz materiały eksploatacyjne (np. świece, kleje, folie, śmigła),
  • uszkodzenia towaru związane z jego niewłaściwą instalacją, regulacją, użytkowaniem, konserwacją oraz przechowywaniem,
  • uszkodzenia i wady powstałe na skutek użytkowania niezgodnie z instrukcją lub ingerencji w cechy towaru polegające na dokonywaniu napraw, przeróbek czy zmian konstrukcji,
  • uszkodzenia towaru powstałe na skutek kraksy modelu , w którym był zamontowany.
 12. Reklamacją nie są objęte:
  • uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne lub celowe uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady,
  • zużycia części spowodowane typową eksploatacją,
  • towary nie objęte gwarancją określone w pkt. 11 Regulaminu.

Polityka prywatności

W celu sprzedaży i wysyłki zamawianych towarów od użytkowników zbierane są dane osobowe, na które składają się:
 • imię i nazwisko,
 • adres pocztowy,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • opcjonalnie w celu wystawienia faktury adres firmy i numer NIP,
Dostęp do Twoich danych przy okazji realizacji zamówienia mają firmy kurierskie.  Poza tym nie są i nigdy nie będą udostępniane osobom trzecim.
Oświadczam że stosuję środki techniczne i organizacyjne mające zabezpieczyć powierzone mi dane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Zbiór danych osobowych zgłoszony jest Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych
Kupujący ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.

RODO

Od 25 maja wchodzi w życie rozporzadzenie RODO o ochronie danych osobowych. Jednym z wymogów jest konieczność poinformowania osób, których dane sa przetwarzane o przysługującym im prawach.Twoje dane osobowe podane podczas zakupów są należycie zabezpieczone, co miesiąc backupowane i nie są udostępniane osobom trzecim.

Zarejestrowanemu Klientowi przysługuje  prawo do:

 • Wglądu i sprostowania danych (kubamodel.pl -> klienci -> dane osobowe)
 • Trwałego usunięcia danych (proszę o kontakt)
 • Złożenia skargi na mnie do przezesa UODO

Możliwie szczegółowo zostało to opisane w Regulaminie Sklepu w rozdziale o polityce prywatności. Przy okazji tych zmian zaktualizowałem też treść regulaminu, o czym też mam obowiązek Państwa poinformować.

Postanowienia końcowe

Złożenie przez Kupującego zamówienia jest jednoznaczne z pełną akceptacją powyższego regulaminu.
Zawartość internetowego sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543. i stanowi wyłącznie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.
Sklep internetowy nie wypożycza towarów zawartych w ofercie do testowania.
Wszystkie wymienione w ofercie produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
Ewentualne nieporozumienia przy realizacji transakcji w sklepie internetowym rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszego powiadamiania. Każdy Kupujący ma obowiązek zapoznania się z regulaminem.
Powrót